deStroomWerkThumb

Uitdaging

De Stroom is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking. Het onderwijs richt zich op het in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren van de leerlingen. Zo kan bereikt worden dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan over voldoende, bij hen passende mogelijkheden en vaardigheden beschikken om te kunnen wonen, werken en leven.

De Stroom heeft DONKERVOORT gevraagd de communicatie met leerlingen, hun ouders en familie en naast betrokkenen op te zetten. De school heeft gevraagd om een design van een rapport en advertentie uitingen die ook de basis vormen voor verder informatiekanalen zoals de website en nieuwsbrieven. Dat is precies wat we gedaan hebben.

Oplossing

Door middel van vraaggesprekken met directie, leerkrachten en ouders van de leerlingen is waardevolle data verkregen om de juiste toon en content te bepalen voor het rapport. Het rapport is opvallend vormgegeven en bekend gemaakt d.m.v. advertenties en toepassing social media. DONKERVOORT is zeer betrokken geraakt bij dit project omdat deze school een heel specifieke functie heeft in de samenleving. www.stroom.spon.nu